Hệ thống khử trùng diệt khuẩn cho nhà máy nước
Hệ thống khử trùng diệt khuẩn cho nhà máy nước

Hệ thống khử trùng diệt khuẩn cho nhà máy nước

Liên hệ
  • KTNMN
  • Haminco
  • Còn hàng
0983552368

mô tả chi tiết

Hệ thống khử trùng diệt khuẩn cho nhà máy nước Đại Bắc - Bắc Ninh

Chất lượng nước đầu ra là rất quan trọng đối với một nhà máy nước. Nước phải đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng để dùng trong sinh hoạt. Đặc biệt là ở khâu xử lý, khử trùng, diệt khuẩn.

Haminco tiến hành lắp đặt, hoàn thiện hệ thống khử trùng diệt khuẩn cho nhà máy nước Đại Bắc - Bắc Ninh. 

Chúng tôi áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến, dễ vận hành, chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 02/2009, tiêu chuẩn chất lượng nước sử dụng trong sinh hoạt.

Sản phẩm liên quan

Lọc tổng Haminco

Lọc tổng Vinh Gia - Đông Trùng Hạ Thảo

Hệ thống siêu lọc UF 02 cột

Hệ thống lọc thô 03 cột composite

Hệ thống lọc RO 750L/h

Hệ thống siêu lọc UF 01 cột

Hệ thống siêu lọc UF công suất 1500L/h

Hệ thống siêu lọc UF công suất 2000L/h

Hệ thống siêu lọc RO công suất 500L/h

Hệ thống siêu lọc UF công suất 1000L/h

Máy RO 50L không tủ

Máy RO 5 lõi không tủ

Hệ thống xử lý nước 15m3/h

Hệ thống xử lý nước Z131 3m3/h

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt AESC

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC ĐÓNG BÌNH

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN 120m3/h

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC BIỂN

HỆ THỐNG RO CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC 1000M3

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG LỌC TỔNG 50M3/H

HỆ THỐNG KHỬ TRÙNG

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHIỆP

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước bể bơi

Hệ thống lọc đĩa

Hệ thống xử lý nước sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước thải

Bộ lọc làm mềm 1 cột van tay

Bộ lọc làm mềm 1 cột van tự động

Máy RO 5 lõi không tủ

Lọc thô 1 cột van tay

Bộ đôi lọc thô và làm mềm

Hệ thống siêu lọc UF

Lọc thô giếng khoan 2 cột van tay

Lọc thô giếng khoan 1 cột van tay

Lọc thô giếng khoan 1 cột van tự động

Lọc thô giếng khoan 2 cột van tự động