Kết nối với chúng tôi

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 50 m3/ngày đêm tại KCN Khai Quang - Vĩnh phúc

25-11-2019

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 50 m3/ngày đêm tại KCN Khai Quang - Vĩnh phúc

Quỹ đất cần sử dụng: 20m2

Bồn xử lý DxH: 2 x 6 m

Thời gian lắp đặt hoàn thiện: 01 tuần

Hệ thống xử dụng 01 máy thổi khí, 02 bơm nước thải lên hệ thống, 02 bơm lọc nước qua cột lọc

Hệ thống hoá chất khử trùng nước đầu ra

Kết quả nước đầu ra: Cột A tiêu chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMT

 

 

‭0964830566‬