Kết nối với chúng tôi

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 40 m3/ngày đêm tại KCN VSip - Hải Phòng

25-11-2019

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 40 m3/ngày đêm tại KCN VSip - Hải Phòng

Quỹ đất cần sử dụng: 20m2

Bồn xử lý DxH: 2 x 6 m

Thời gian lắp đặt hoàn thiện: 01 tuần

Hệ thống xử dụng 01 máy thổi khí, 02 bơm nước thải lên hệ thống

Hệ thống hoá chất khử trùng nước đầu ra

Kết quả nước đầu ra: Cột B tiêu chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMT

‭0964830566‬