Kết nối với chúng tôi

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 20 m3/ngày đêm tại KCN Quang Minh - Hà Nội

25-11-2019

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 20 m3/ngày đêm tại KCN Quang Minh - Hà Nội

Quỹ đất cần sử dụng: 25m2

Bể xử lý DxH: 2,5 x 10 m

Hệ thống xử dụng 01 máy thổi khí, 02 bơm nước thải vào hệ thống, 02 bơm nước lên cột lọc

Hệ thống khử trùng nước sau xử lý

Kết quả nước đầu ra: Cột A tiêu chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMT

‭0964830566‬