Kết nối với chúng tôi

Nước thải sản xuất Hoá mỹ phẩm - Tóc giả

29-11-2019

Nước thải sản xuất tóc giả là một nguồn nước thải phát sinh trong quá trình tẩy rửa tóc, nhuộm và làm sạch tóc trong quá trình sản xuất của công ty. Đặc điểm của nguồn nước thải này có thành phần hết sức đa dạng như gồm các chất tẩy rửa bề mặt, dư lượng các thuốc nhuộm, thuốc dưỡng tóc, tẩy rửa, độ PH của nước thải giao động trung tính đến bazơ.

Các nguồn thải từ các khâu sản xuất được gom chung vào bể điều hòa tổng hợp. Nước thải trong bể điều hòa chứa nhiều chất hoạt động bề mặt, dư lượng các loại hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất, pH dao động từ 6 đến 10.

Đặc thù của các loại thuốc nhuộm, dưỡng, tẩy màu trong quá trình sản xuất tóc giả là những chất hữu cơ rất khó phân hủy. Vi sinh không xử lý được và cũng không keo tụ thông thường được. Vì vậy, để xử lý nước thải sản xuất này cần được tính toán chi tiết và có phương án thực sự phù hợp.

Do đó công ty TNHH Công nghệ Môi trường và PCCC Haminco đề xuất công nghệ xử lý nước thải sản xuất tóc giả như sau:

Dưới dây là một số ảnh công trình do Haminco trực tiếp thi công tại công ty TNHH Viet Nam Hair: 

 

 

 

‭0964830566‬